top of page

Som hovedoppgave i 3. semester på Noroff skulle vi lage vår egen nettside og vise fem viktige designperioder.

 

Vi skulle gjøre følgende:

 

- Gjøre research på de fem stilperiodene og skrive noen avsnitt på hver

- Produsere én plakat for hver stilperiode, med inspirasjon fra stilen

- Nevne to viktige artister i hver epoke og henvise til deler av arbeidet deres

- Lage en responsiv webside for å vise frem arbeidet

Pop Art

Pop Art (1950-1970)

"Pop is everything art hasn't been for the last two decades. It's basically a U-turn back to a representational visual communication, moving at a break-away speed...Pop is a re-enlistment in the world...It is the American Dream, optimistic, generous and naïve." - Jim Dine

OM STILEN

Pop Art er en kunstretning som dominerte store deler av verden på 1950- og slutten av 60-tallet. Navnet kommer av “populærkunst”, som henviser til kunstretningens bruk av masse- og underholdningsbransjen. Det begynte som en reaksjon mot den abstrakte ekspressjonismen, som var den dominerende kunstretningen i USA på denne tiden. Det var et opprør mot den dominante måten å gjøre kunst på, og de tradisjonelle synene på hvordan kunst skulle se ut.

 

Unge artister følte at det de lærte på kunstskolen og så på museer, ikke hadde noen kobling til deres hverdagslige liv. De begynte derfor å se opp til Hollywood-filmer, reklamer, pop musikk og tegneserier for å finne inspirasjon. 

 

Stilarten blir vanligvis sett på som et amerikansk fenomen, men de første popkunstnerne var britiske (i likhet med den psykedeliske bevegelsen). Ironisk nok handler også den britiske pop arten mye om USA - et godt eksempel er artisten Richard Hamilton. Men forskjellen på den britiske og amerikanske pop arten er at britene ble inspirert av den amerikanske kulturen på avstand, mens amerikanerne hentet inspirasjon fra hva de så og erfarte mens de bodde i denne kulturen. 

 

Pop Art har blitt en av de mest gjenkjennelige stilene i moderne kunst - vi ser nemlig mye av det den dagen i dag.

 

 

Andy Warhol (1928-1987) regnes som en av de største popkunstnerne på 1960-tallet og en av de mest betydningsfulle kunstnerne fra forrige århundre. Kledd i en sølvparykk og boende i en fabrikk i New York, hevdet han at alle i fremtiden ville få 15 minutter med berømmelse.

 

Warholt skapte totalt over 10.000 kunstverk, etter at han ga opp jobben som grafisk designer og ble kunstner.

Roy Lichtenstein (1923-1997), også en amerikansk popkunstner, var kjent for å gjenskape enkelttegninger fra tegneserier for å skape et annet inntrykk. Han hadde en helt annen stil enn Andy Warhol.

 

I november 2010, ble et av de mest kjente verkene hans "Ohhh... Allright..." (se bilde) solgt for nesten 43$ millioner (rundt 350 millioner norske kroner). En rekord som til og med danker ut Warhols "Campbell's soup can"- med andre ord ganske "allright"!

 • Sterke, lyse farger som «popper» i kontrast med hverandre

 • Reflekterer ofte verdiene og kulturen til samfunnet

 • Bruker ofte elementer fra aviser, reklamer og tegneserier

 • "Populær" kunst (designet for et større publikum) 

 • Appelerer som oftest til yngre mennesker

 

 

 

 

 

 

 

 

KJENNETEGN

A

N

D

Y

R

O

Y

Swiss

Swiss Style (1950-1960)

"What's the use of being legible, when nothing inspires you to take notice of it?"
- Wolfgang Weingart

Kjent som “International Typographic Style”, ble Swiss Style et verdensfenomen fra tidelig 1950 til sent 1960. I motsetning til Pop Art som var en kunstform, var Swiss en ren grafisk design-stil.

 

Den internasjonale stilen begynte opprinnelig i Russland, Nederland og Tyskland på 1920-tallet, men det var sveitsiske designere som utviklet og gjorde den berømt på 50-tallet.

 

Bak typografien er det to fonter som dominerte den internasjonale stilen. Adrian Fruitger lagde i 1954 fonten Univers. Det var den største "fontfamilien" verden hadde sett, med 21 induviduelle høyder.

 

Helvetica fikk sin opprinnelese i 1957 da Eduard Hoffmann følte han trengte en oppgradering på fonten sin, Akzidenz Grotesk. Han slo seg sammen med Max Miedinger, en kjent font-designer (se under), og de lagde fonten Neue Häas Grotesk.

Tre år senere ble den omdøpt til Helvetica, som var en referanse på det latinske navnet for Sveits (Confoederatio Helvetica). Helvetica er en av verdens mest kjente sans-serif fonter den dagen i dag, og har til og med fått være stjerne i sin egen film (2007) da den feiret 50 år.

 

Stilen kjennetegnes ved bruk av ren typografi, god lesbarhet og symmetrisk komposisjon ved bruk av grid. Swiss Style har også dannet omfattende mye grunnlag og regler for design som vi lager den dagen i dag.

 

Swiss antas å være den viktigste grafisk designstilen som fortsatt brukes i det 21. århundre.

OM STILEN

 • Ren typografi

 • Bra lesbarhet

 • Groteske fonter (sans-serif typografi)

 • Grid-system og tydelig struktur

 • Få farger (brukes som oftest 2 farger)

 • God balanse og komposisjon

 • Ser mye av stilen og reglene for moderne design i dag 

KJENNETEGN

Max Miedinger (1910-1980) var kjent for å ha lagd skrifttypen Neue Häas Grotesk i 1957, bedre kjent som Helvetica. Han har spilt en vesentlig stor rolle i hvordan design har utviklet seg og brukes den dagen i dag.

Wolgang Weingart (1941) er en internasjonalt kjent grafisk designer og typograf. Han var mer vågal enn Max Miedinger og utfordret den typiske Swiss-stilen ved å bryte reglene. Han gjorde ting som var uhørt i Swiss; som for eksempel å frigjøre bokstavene fra hverandre. Valgene hans revolusjonerte Swiss-typografien og skapte historie. 

 

Mange vil også si at verkene hans bidro til å forme New Wave.

M

A

X

 

W

O

L

F

G

A

N

G

Psykedelia

Psychedelic Movement (1960-1970)

"The infinite vibratory levels, the dimensions of interconnectedness are without end. There is nothing independent. All beings and things are residents in your awareness." - Alex Grey

OM STILEN

Psykedelisk Kunst er en retning som hadde sitt høydepunkt på 1960-tallet og har spilt en utrolig viktig rolle for hvordan samfunnet vårt er formet i dag. I motsetning til Pop Art, der stilen utfoldet seg i ulike retninger både i USA og England, begynte Psykedelia først i England og slo brått igjennom i San Francisco sitt hippiemiljø i 1964-1965, før den spredde seg videre til resten av vesten.

 

Vi ser allikevel at det er hentet inspirasjon fra Pop Art i den psykedeliske verden, som for eksempel de sterke og overdrevne fargene. Kunsten er spesielt kjent for å være preget av stoffer som LSD, der hallusinasjoner og synsfenomener oppstår. Derfor er disse kunstverkene ofte surrealistiske som følger av narkotikarus.Den kjennetegnes gjerne av svingende, svaiende former og sterke, unaturlige farger. 

 

Den psykedeliske bevegelsen var spesielt populær på plakater, platecovere, reklame og typografi, men den handlet om mer enn bare kunst. Det var moten, musikken, hvordan folk snakket, samt litteratur og filosofi.

 

Den var også et opprør mot den amerikanske staten, og flere unge bevegelser ble dannet. Flertallet var nemlig født under krigen (Kjent som "The Baby Boom", der det antas at 76 millioner barn ble født mellom 1945 og 1957) og stilte spørsmål til USA sine verdier og politiske normer. Denne "evolusjonen" var et dirkete resultat på bevegelser for kvinner og afroamerikanere

 • Surrealistiske motiver, preget av narkotikarus

 • Sterke og unaturlige farger

 • Mye som skjer på én gang; bevegelse i bildene

 • Hypnotiserende spiraler, bølger, påfugl-mønster og svaiende figurer

 • Olje, droper og flytende vesker

 • Repeterende mønster, som bygger seg utover

 • Hippie-inspirerte farger, illustrasjoner og tekst

 • Tekst formes etter motiver (Calligram), eller brukes for å dekke bakgrunnen

KJENNETEGN

Wes Wilson (1937), kjent som "faren" av 60-tallets rockeplakater, er en av de største designerne innenfor psykedelisk kunst.

 

Stilen hans  ga grunnlag for alt vi assosierer med ved fredsbevegelsen, den psykedeliske stilen, samt 60-tallet. Han er også kjent for å ha laget sin egen psykedeliske font der det ser ut som bokstavene smelter - en stil som ofte ble tatt i bruk utover 70-tallet.

Victor Moscoso (1936) er kjent for å produsere psykedelisk rockeplakater, reklamer og undergrunnstegneserier i San Fransisco på 1960-1970-tallet. I motsetning til Wes Wilson, regnes Victor som den første profesjonelle plakatkunstneren, og mannen som ga grunnlaget for 60-tallets rockeplakater.

 

Han var også den første plakat-kunstnereren som tok i bruk bildekollasjer i mange av verkene sine (se bilde).

W

E

S

 

V

I

C

T

O

R

Street Art

Street Art (1980)

“Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable.” -Banksy

OM STILEN

Street Art, også kjent som gatekunst, handler om å få frem et budskap på veggen - gjerne ulovlig. Et av de tideligste eksemplene på Street Art er definitivt grafitti, sprayet på togvogner og vegger i urbane strøk. Dette ble gjort av ulike bander i New York på 1920 og 30-tallet.

 

Men det var først på 1980-tallet i Philadelphia og New York at Street Art fikk et revolusjonerende vendepunkt og ble definert som noe nytt. Det var ikke lenger meningsløs grafitti på vegger; det var kunst! Ofte ment som et budskap eller et opprør. 

 

Dette amerikanske fenomenet spredde seg fort til resten av verden, på lik linje med den amerikanske Hip Hop'en, og mange amerikanere ble invitert til Europa for å vise frem verkene sine. Gatekunst innebærer som oftest spraybokser, enten i form av tradisjonell grafitti på frihånd, eller bruk av stensiler med utskåret tekst eller motiver. Det kan være klistremerker, installasjoner eller malerier som dekker hele vegger.

 

Street Art har ikke forandret seg mye de siste 30 årene, men det er blitt mer akseptabelt. Selv om det fortsatt er ulovlig og noen kaller det vandalisme, ser de fleste på dette som kunst og mange av verkene selges på kunstauksjoner. 

Det er også flere steder i Norge hvor det er lov til å praktisere grafitti.
 

 

 

 

 • Ofte kreative kunstverk med et budskap

 • Ofte en protest mot noe større

 • Enten veldig sterke farger eller uten farger

 • Verktøy som spraybokser, stensiler og malingsruller

 • Hip Hop-inspirert stil og typografi

 • Mange måter å uttrykke seg på: alt fra tradisjonell gatekunst,

      stensiler, klistremerker og mosaikk til "Yarn bombing" og flash mobs.

KJENNETEGN

Dean Stockton, også kjent som D*Face, er en kjent grafittikunstner fra London. Mange har prøvd å imitere stilen hans, men ingen klarer å overgå de svært spesielle Pop Art-utgavene hans.

Barbara Kruger (1945) er en amerikansk 

konseptkunstner. Mye av arbeidet hennes består av eldre bilder med rødt-på-hvitt overskrifter som omhandler makt, identitet og seksualitet.

D

*

F

A

C

E

B

A

R

B

A

R

A

New Wave

New Wave (1970-1985)

"New Wave art was the rage of the eighties. Now it’s exhibited in oldies-but-goodies museums, usually in black-and-pink frames." -Brad Holland

OM STILEN

New Wave, også kjent som “Swiss Punk Typography”, refererer til en stil som overgår det typiske grid-systemet til den internasjonal typografi-stilen. Et godt eksempel på dette er tekst, som nå kunne plasseres venstre-justert, høyre-justert, midtstilt eller over hele siden. Den var ikke lenger bundet av de strenge reglene til Swiss International Style.

 

Stilen var påvirket av både Punk og postmodernisme, men det er en pågående debatt om New Wave var et opprør mot Swiss, eller en naturlig utvikling.

 

New Wave består ofte av unaturlige mellomrom mellom bokstaver, forskjellige tykkelser på fonten og skjeve vinkler. Den kan på sett og vis betegnes som det motsatte av Swiss Stilen.

 

Typografisk sett bruker New Wave alltid Sans Serif, men den skiller seg ut fra tideligere stilarter ved å tøye grensene for lesbarhet.

 

 • Mye ubalanse

 • Leker med typografien og tøyer grensene for lesbarhet

 • Utfordrer Swiss ved å overgå det typiske grid systemet

 • Abstrakt

 • Bilder kombinert med figurer og illustrasjoner

 • Mye bevegelse

KJENNETEGN

Dan Friedman var en amerikansk designer, og regnes som en av grunnleggerne av New Wave typografi-bevegelsen.

April Greiman er kjent for å være en av de første designerne som brukte datamaskinen som et designerverktøy. Hun er også kjent for å være en av grunnleggerne av New Wave-stilen som oppstod på sent 70-tallet frem til tidelig 80-tallet.

D

A

N

 

A

P

R

I

L

Kilder

Pop Art

http://www.theartstory.org/movement-pop-art.htm

https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art

http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/p/pop-art

http://pigeonproject.com/2011/01/30/was-roy-lichtenstein-the-biggest-name-in-pop-art/

 

Pop Art - Bilder

http://www.tate.org.uk/art/images/work/AR/AR00217_10.jpg

http://spinnabellee.com/wp-content/uploads/2014/02/roy-lichtenstein-crying-girl-c-1963.jpg

http://imagecache5d.allposters.com/watermarker/40-4044-DH6LF00Z.jpg?ch=775&cw=775

https://media.npr.org/assets/img/2012/10/12/3287-129_wide-71585657ee66b0df263689bd5e1843094a3d34c3.jpg?s=1400

http://www.tate.org.uk/art/images/work/AR/AR00150_10.jpg

http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-90/51/5138/FLTEG00Z/posters/andy-warhol-marilyn-monroe-1967-hot-pink.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/95/Warhol-Campbell_Soup-1-screenprint-1968.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/9a/eb/7a/9aeb7add68f21bb17c015b2119727bb6.jpg

http://fadmagazine.com/wp-content/uploads/IMG_7585.jpg

 

 

 

Swiss Style

http://www.howdesign.com/featured/international-typographic-style-brief-history/

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Typographic_Style

http://www.designishistory.com/home/swiss/

https://www.linotype.com/522/max-miedinger.html

http://www.historygraphicdesign.com/the-age-of-information/the-international-typographic-style/806-max-miedinger

 

Swiss Style - Bilder

http://www.historygraphicdesign.com/images/005/f5.jpg

http://www.historygraphicdesign.com/images/00001/f94.png

https://c1.staticflickr.com/2/1344/537787808_d5746d1ff8.jpg

http://hidetokida.jp/wp/wp-content/uploads/2011/06/maxmiedinger_01.jpg

 

https://xponto.files.wordpress.com/2010/10/weingart1_0.jpg

https://media.typographicposters.com/wolfgang-weingart/m/05-weingart.jpg

http://thinkingform.com/wp-content/uploads/2013/02/wolfgang-weingart_3.jpg

http://blog.romashin-design.com/wp-content/uploads/2013/12/Weingart.jpg

 

 

 

Pscychedelic Movement

https://visualartsdepartment.wordpress.com/psychedelic-60s/

https://snl.no/psykedelisk_kunst

http://www.wes-wilson.com/

http://www.wes-wilson.com/about.html

 

Psychedelic Movement - Bilder

http://1.bp.blogspot.com/-3A56LYHb0CU/TzNmZA_4QRI/AAAAAAAACfM/zdTJOHwB1jw/s1600/2.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8c/36/a7/8c36a7a5b97fa3f5507029e6531e4b23.jpg

http://www.moonaliceposters.com/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-20_14_WesWilson.jpg

http://i2.listal.com/image/367490/600full-wes-wilson.jpg

 

http://40.media.tumblr.com/46daae3a4f7c870cb719a83c749c253d/tumblr_mrn6rdbqSi1ru7l8so1_1280.jpg

http://37.media.tumblr.com/tumblr_m8tho4QhJj1r68b0fo1_1280.jpg

http://www.widewalls.ch/wp-content/uploads/Left-Victor-Moscoso-Avalon-Ballroom-Big-Brother-and-the-Holding-Company-1966-Right-Wes-Wilson-Poster.jpg

http://images.tcj.com/2014/11/Moscoso-GPT.jpg

 

 

 

Street Art

http://www.widewalls.ch/defining-street-art/

http://www.widewalls.ch/the-history-of-street-art/

http://www.speerstra.net/en/about-graffiti-and-street-art

http://mentalfloss.com/article/61441/12-things-you-probably-didnt-know-about-street-art

http://artradarjournal.com/2010/01/21/what-is-street-art-vandalism-graffiti-or-public-art-part-i/

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/feminist/Barbara-Kruger.html

 

Street Art - Bilder

http://www.graffitistreet.com/wp-content/uploads/2014/08/dface-going-nowhere-fast1.jpg

http://www.conceptcupboard.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/dface-liberty.jpg

http://hanguppictures.com/Images/Urban/Dface-Pop-Tart-Yellow.jpg

http://megalyrics.ru/uploads/blog/gal/70/52116470e9c5a4230e000035/5039b2456c.jpg

http://s3-us-west-2.amazonaws.com/hypebeast-wordpress/image/2015/05/d-face-x-the-frye-company-2015-spring-collaboration-event-recap-0123.jpg

 

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/feminist/images/BarbaraKruger-Untitled-Money-Can-Buy-You-Love-1985.jpg

http://hirshhorn.si.edu/wp-content/uploads/2012/04/Barbara-Kruger-Exhibition.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-DcdmZG92brQ/UX2DlTCRibI/AAAAAAAAGR8/tC5Mutrxmo8/s1600/Barbara_Kruger.jpg 

http://uploads6.wikiart.org/images/barbara-kruger.jpg!Portrait.jpg

 

 

 

New Wave

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Wave_(design)

http://www.designhistory.org/PostModern_pages/NewWave.html

 

New Wave - Bilder

http://www.designhistory.org/PostModern_pages/images_postmodern/weingart_typeaspainting.png

http://www.designhistory.org/PostModern_pages/images_postmodern/Freidman-1971.gif

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2014/11/dan-friedman-5_TF.jpg?format=auto

http://christopherpullman.com/home/wp-content/uploads/2014/10/DanFriedman-other011.jpg

 

http://38.media.tumblr.com/5fc492446099821a03d3d5efe2e00ef2/tumblr_inline_nie4jczSnR1t93bmx.jpg

https://sintijabrownblog.files.wordpress.com/2015/05/hero_stacked-1.jpg

http://static.photoshop.com/content/spotlights/april-greiman/images/DQ_1920x632web.jpg

bottom of page